Veden laatu

Nokian vesilaitoksen tuottaman talousveden laadun käyttötarkkailua suoritetaan osin laitoksen omavalvonta-, sekä talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävässä laboratoriossa. Kyseinen laboratorio on Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen laboratorio.

Käyttötarkkailussa seurataan raaka- ja lähtevän veden laatua, sekä laitoksen prosessin toimivuutta.

Verkostoveden laatua seurataan säännöllisesti talousvesiasetuksen mukaan tehdyn valvontatutkimusohjelman pohjalta.

VESIANALYYSIT V. 2017

Vedenlaatutaulukko 2017

KOKO NOKIAN ALUEEN TALOUSVESI ON KOVUUSLUOKITUKSELTA PEHMEÄÄ

Veden kovuus Nokialla