Usein kysyttyä

Tarvitseeko astianpesukoneeni vedenpehmennintä?

Katso vedenkovuutta täältä!

Miksi vesi on ruskeaa / oudon väristä?

Verkoston huoltotöiden ja putkirikkojen yhteydessä vesijohtoverkoston virtaussuunnat saattavat vaihdella. Joskus verkostossa esiintyy paineiskuja (esim. sähkökatkojen yhteydessä). Tällaisissa tapauksissa vesijohdon sisäpinnasta voi irrota saostumia tai ruostetta, mikä aiheuttaa veden värjääntymistä. Värjäytynyt vesi sisältää useimmin tavallista enemmän rautaa ja mangaania, jota normaalistikin vedessä on. Usein veden juoksutus auttaa.

Onko värjäytynyt vesi vaarallista?

Värjäytynyt vesi ei ole yleensä vaarallista. Maalaisjärki ja haju- ja makuaistit on hyvä pitää herkkinä veden vaarallisuuden arvioinnissa. Ks. kohta ”Veden poikkeavuuksista”.

Mistä värjäytynyt vesi tulee?

Valitettavasti värjäytynyt vesi saavuttaa vedenkäyttäjät ajoittain huolto- ym. korjaustöiden yhteydessä. Putkiston seinämiin kertyneet ainekset lähtevät liikkeelle, kun putkistossa veden virtaussuunnat muuttuvat tai paineet vaihtelevat.

Voiko sitä juoda?

Värjääntynyttä vettä ei kannata juoda. Jos sitä vahingossa juo, eivät rauta ja mangaani määrät ole vaarallisia. Ks. kohta ”Veden poikkeavuuksista”

Miten värjäytyneestä vedestä pääsee eroon?

Värjäytynyt vesi kulkee putkistossa pilven lailla eli se etenee paikasta toiseen kunnes pääsee ulos. Värjäytymä etenee putkistoissa siis virtauksen mukana, kunnes värjääntynyt vesi on huuhdeltu pois verkostosta. Esim. yksittäiseen putkistoon päätynyt värjäytynyt vesi lähtee pois juoksuttamalla. Juoksuttamisen tarve on yleensä vähäinen.

Hyvitetäänkö minulle vesilaskussa veden juoksutusta?

Juoksuttamisesta aiheutuu yleensä melko vähäinen kulutuksen lisäys. Hyvitykset katsotaan tapauskohtaisesti.

Kuinka usein putkistossa on värjäytynyttä vettä?

Vesihuoltolaitos tekee korjailee verkostoa jatkuvasti. Pieniä värjäymiä on liikkeellä siis päivittäin. Värjäymien kulkeutumisen laajuus saattaa välillä yllättää, koska putkirikkojen yhteydessä vesi ei kulje tavanomaisia reittejään pitkin. Tämä on luonnollisesti valitettavaa ja vaikeuttaa mm. tiedottamista.

Mistä saan puhdasta vettä, jos vesi on värjääntynyttä?

Tiedottamisella pyritään siihen, että vedenkäyttäjät voisivat varautua tällaisiin tilanteisiin varaamalla vettä talteen. Odottamattomat veden värjääntymiset ovat yleensä lyhytkestoisia ja poistuvat nopeasti, kun vettä juoksuttaa. Taloudessa olisi hyvä olla aina varattuna hieman puhdasta vettä.

Tarvittaessa vesihuoltolaitos järjestää vedenjakelua, mistä tiedotetaan erikseen.

Veden poikkeavuuksista

Alla on kuvailtu yleisimpiä ja todennäköisimpiä värivirheitä.

1. Vaalean ruskeaksi värjääntynyt vesi sisältää runsaasti rautaa ja mitä tummempi väri on sitä enemmän siinä mukana mangaania. Värjääntynyttä vettä ei tietenkään sellaisenaan pidä juoda. Jos sitä vahingossa juo, eivät raudan ja mangaanin määrät ole vaarallisia.

2. Jos vedessä esiintyy harmaata väriä ja se ikään kuin vaahtoaa, mutta poistuu veden seisoessa esim. astiassa, niin silloin vedessä on ilmaa. Ilmiö on vaaraton, ja vettä voi käyttää sellaisenaan.

3. Jos vedessä on selkeää vaahtoa, mikä ei laskeutumalla häviä, on kyseessä putkiasennuksessa käytettävä asennusrasva, mitä on päässyt liukenemaan veteen. Nämä tuotteet ovat elintarvikelaatua. Ei ole vaarallista, mutta ei miellyttävää kyllä käyttääkään. Tällöin suositellaan huuhtelua.

Puutarhan kasteluun käytettävä vesi ei päädy viemäriin, voinko saada sen osalta alennusta jätevesimaksusta?

Jäteveden laskutus perustuu käytettyyn puhtaan veden määrään, jota vesimittari mittaa. Jäteveden määrää ei mitata erikseen, eikä jätevesimaksuun myönnetä alennusta kasteluveden osalta.

Mistä tiedän, mitä kokoa kiinteistöni vesimittari on?

Kaikki omakotitalojen vesimittarit ovat kokoa DN20, eli kuuluvat alimpaan maksuluokkaan. Muiden kiinteistöjen osalta koon voi tarkistaa kysymällä Nokian Vedeltä (Joonas Hallinen, etunimi.sukunimi@nokianvesi.fi). Etäluettavien vesimittareiden koon voi määrittää myös itse katsomalla vesimittarista Q3-arvon (kts. mittariohje) ja vertaamalla sitä alla olevaan taulukkoon.

[table]
Q3|Vesimittarin koko (mm)
4,0|20
6,3|25
10,0|40
16,0|50
[/table]

Mitä tarkoittaa viemärin padotuskorkeus?

Lue padotuskorkeudesta täältä!

Miten varmistan, että GSM-numero on oikea, johon häirötilanteiden tekstiviestit meidän omakotitalon tai asuntoyhtiön kohdalla tulevat? 

Omakotitalossa kiinteistön omistaja, kerros- jarivitalossa kiinteistön isännöitsijä voi ilmoittaa numeron osoitteeseen
vesilaskutus@nokianvesi.fi. Asiointi-kulutusweb-sivulta pääsee tallettamaan vesimittarin kultuslukemia järjestelmäämme. Samassa paikassa näkee ja pääsee muuttamaan kulutuspaikalle tallenetun gsm-numeron.