Asiakaskysely talousveden laadusta

Nokian Vesi Oy:n vesijohtoverkostoon kerääntyvää ilmaa tutkitaan Tampereen teknilliselle yliopistolle tehtävässä diplomityössä. Tutkimukseen liittyen toteutetaan asiakaskysely, jolla pyritään selvittämään mm. ilman kertymistä verkostoon ja sen aiheuttamia ongelmia sekä yleisemmin asiakkaiden tyytyväisyyttä talousveden laatuun. Kysely kohdennetaan tietyille alueille ja siitä tiedotetaan erikseen kyseisten alueiden asukkaita.

Verkostossa oleva ilma on vaaratonta, mutta voi aiheuttaa hanan ”rykimistä” tai kolinaa poistuessaan putkistosta. Ilman takia talousvesi voi näyttää hetken samealta esimerkiksi lasiin laskettaessa, muuttuen kuitenkin kirkkaaksi ilman vähitellen poistuessa lasista.